Ψυχολογική Ένωση Κύπρου: Συντηρούν μια πολυπροβληματική νομοθεσία

3158
portrait of a young female psychiatrist in session with a young male patient
Η Ψυχολογική Ένωση Κύπρου είναι επαγγελματικό σωματείο που ιδρύεται από ειδικευμένους ψυχολόγους διαφόρων ειδικοτήτων, εγγεγραμμένους και μη. Η Ένωση θεωρεί ότι οι υφιστάμενοι Σύνδεσμοι, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου και ο Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων έχουν αποτύχει να προστατέψουν το επάγγελμα και το κοινό. “Κατοχύρωσαν και συντηρούν μια πολυπροβληματική νομοθεσία, γεμάτη αδικίες και αυθαιρεσίες, που ακυρώνει τις πλείστες ειδικότητες και τα προσόντα μιας μεγάλης μερίδας ψυχολόγων, ιδιαίτερα (αλλά όχι μόνο) των αποφοίτων βρετανικών πανεπιστημίων. Ακόμα πιο άδικη και αυθαίρετη φαίνεται να είναι η εφαρμογή της από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων (ΣΕΨ), γι’ αυτό και υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός καταγγελιών, προσφυγών στο Δικαστήριο και πειθαρχική έρευνα σε εξέλιξη εναντίον μελών του ΣΕΨ”.

Σύμφωνα με κοινοποίησή της η Ψυχολογική Ένωση Κύπρου αναφέρει πως πλήρη μέλη της Ψ.Ε.Κ. γίνονται οι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού ψυχολογίας από αναγνωρισμένα στην Κύπρο ακαδημαϊκά ιδρύματα, σε οποιαδήποτε ειδικότητα. Συνδεδεμένα μέλη γίνονται οι κάτοχοι ενός εκ των 2 προσόντων.
Φοιτητές ψυχολογίας είναι ευπρόσδεκτοι ως μέλη της ΈνωσηςχΥΧ, καθώς και οποιοσδήποτε έχει ενδιαφέρον ή έννομο συμφέρον από την αλλαγή της νομοθεσίας και την κατοχύρωση επαγγελματικής δεοντολογίας που να διέπει το επάγγελμα του ψυχολόγου.

Comments

SHARE