Αυτή η ώρα είναι τώρα για τους νοσηλευτές: Αναβάθμιση από 1η Ιανουαρίου 2019 και ολοκληρώνεται 1η Ιανουαρίου 2023

28860

Σήμερα είναι η μεγαλύτερη μέρα για τους νοσηλευτές. Στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ Παναγιώτης Γεωργίου, η Βοηθός Γενικός Γραμματέας Θεοφανώ Παπαστεφάνου, ο Πρόεδρος της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Αντώνης Κουτσούλης και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ Γλαύκος Χατζηπέτρου υπέγραψαν την ιστορική συμφωνία για αναβάθμιση του Κλάδου των νοσηλευτών, αναγνωρίζοντας την επιστημονικότητά του, καθώς η Πολιτεία δεσμεύεται να παραχωρήσει την  κλίμακα Α8, με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2019 . Εκ μέρους της Κυβέρνησης, η συμφωνία υπογράφτηκε από τον Υπουργός Υγείας Γιώργο Παμπορίδη. Καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας, πέραν από τον Υπουργό Υγείας και την καταλυτική παρέμβαση του Προέδρου Αναστασιάδη, διαδραμάτισε ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Κωνσταντίνος Πετρίδης.
Κυβέρνηση και οργανώσεις των εργαζομένων κατέληξαν σε συμφωνία που, ανάμεσα σε άλλα, περιλαμβάνει:

• Τα νοσοκομεία λειτουργούν ως διοικητικά και οικονομικά αυτόνομες μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να έχουν τον δικό τους προϋπολογισμό, να κοστολογούν τις υπηρεσίες που παρέχουν στους ασθενείς και να έχουν τη μέγιστη δυνατή αυτονομία όσον αφορά στις προσλήψεις, τις προαγωγές και άλλα θέματα διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού. Σταδιακά, όλο το προσωπικού του κάθε δημόσιου νοσηλευτηρίου θα πρέπει να υπαχθεί στις διευθυντικές ομάδες του καθενός από αυτά.

• Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της καλύτερης αξιοποίησης των υποδομών των δημόσιων νοσηλευτηρίων, θα εισαχθεί νέο, ευέλικτο ωράριο εργασίας, νέο σύστημα αξιολόγησης και bonus scheme με βάση την παραγωγικότητα του κάθε εργαζομένου.

• Όλες οι νέες προσλήψεις θα γίνονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
Αναβάθμιση Α8
Η σημαντικότερη πρόνοια της συμφωνίας είναι ότι η Κυβέρνηση αποδέχεται την αναβάθμιση και την ένταξη όλων των υπηρετούντων κατόχων πανεπιστημιακού προσόντος στην Κλίμακα Α8.
Επίσης, η συμφωνία περιλαμβάνει σημαντικά μέτρα που ελαχιστοποιούν το δημοσιονομικό κόστος που συνεπάγεται από την αναβάθμιση και σχετίζονται και με την πιο εύρυθμη διοικητική λειτουργία των δημοσίων νοσηλευτηρίων, όπως:

• Μείωση των ιεραρχικών επιπέδων και επιπέδων προαγωγής του νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε αυτό να συνάδει με τις βέλτιστες πρακτικές και με τα ευρήματα των μελετών.
• Κατάργηση σημαντικού αριθμού υψηλά αμειβόμενων θέσεων προαγωγής, οι οποίες δημιουργήθηκαν στο παρελθόν, αλλά δεν δικαιολογούνται με βάση τα καθήκοντα ή τις νέες δομές των δημόσιων νοσηλευτηρίων.
• Κατάργηση 500 κενών θέσεων νοσηλευτών. Οι μελλοντικές προσλήψεις θα καθορίζονται με βάση τις ανάγκες του κάθε νοσηλευτηρίου.
• Εισαγωγή νέας κατηγορίας επαγγελματιών υγείας, αυτή των “φροντιστών υγείας”, των οποίων η πρόσληψη δεν θα προϋποθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο, αλλά συναφή επαγγελματική κατάρτιση. Σταδιακά η αναλογία πτυχιούχων νοσηλευτών και ‘φροντιστών υγείας’ θα ανέλθει στο 50:50 χωρίς να αυξηθεί το συνολικό προσωπικό.

Η εισαγωγή της κατηγορίας “φροντιστών υγείας” αποτελεί μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή που καλύπτει ένα λειτουργικό κενό, συνάδει με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και θα συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία των νοσηλευτηρίων, και θα οδηγήσει στην αποσυμφόρηση των πτυχιούχων νοσηλευτών και στην επικέντρωσή τους σε καθήκοντα αυξημένης ευθύνης. Με βάση πορίσματα μελετών θα εισαχθεί νέο καθηκοντολόγιο, τόσο για τους πτυχιούχους νοσηλευτές όσο και για τους φροντιστές υγείας, με ευδιάκριτα καθήκοντα και ευθύνες για κάθε θέση, στη βάση των οποίων θα γίνεται και η σχετική αξιολόγηση με βάση το νέο σύστημα αξιολόγησης.

Η νέα αυτή κατηγορία θα διαδραματίσει σε βάθος χρόνου πολύ σημαντικό ρόλο στη μείωση του λειτουργικού κόστους των δημοσίων νοσηλευτηρίων, ώστε και στην πράξη, μελλοντικά, τα δημόσια νοσηλευτήρια να μπορούν να λειτουργήσουν ως οικονομικά αυτόνομες μονάδες.

Επίσης, οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τους νοσηλευτές αποδέχονται ότι με τη λειτουργία του αυτόνομου Οργανισμού Διαχείρισης των Δημοσίων Νοσηλευτηρίων, με βάση το νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται στη Βουλή, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι επιλέξουν να παραμείνουν στη Δημόσια Υπηρεσία θα αποσπαστούν υποχρεωτικά σε αυτόν. Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση της μεταρρύθμισης στον νευραλγικό τομέα της υγείας και για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, μια μεταρρύθμιση η οποία θα είναι προς όφελος κυρίως των ασθενών, αλλά θα σέβεται και δεν θα παραγνωρίζει και τους επαγγελματίες στον τομέα της Υγείας.

Comments

SHARE