ΠΑΣΥΝΜ: Απαρέσκεια για την επίθεση κατά των νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας

3375

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παγκύπριου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών, με ανακοίνωσή του  «επιθυμεί να εκφράσει την έντονη απαρέσκεια για την επίθεση που δέχτηκαν οι συνάδελφοι νοσηλευτές της Ψυχικής Υγείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στην υπηρεσία, στον χώρο του Νοσοκομείου Αθαλάσσας».

«Είναι απαράδεκτο, οι νοσηλευτικοί λειτουργοί της Ψυχικής Υγείας που είναι ταγμένοι να υπηρετούν συνανθρώπους τους με επιβαρυμένο ιστορικό υγείας, τόσο ψυχικό όσο και παθολογικό να δέχονται επιθέσεις, με πρόκληση σωματικής βλάβης, κατά την άσκηση του καθήκοντος. Το γεγονός ότι η επίθεση έγινε από ασθενή/κατάδικο και σύμφωνα με την ιατρική εκτίμηση του επί καθήκοντι γιατρού έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνος, αναρωτιόμαστε, γιατί δεν τηρήθηκαν τα νόμιμα και συμφωνηθέντα μέτρα – Επίσημη συνάντηση των ενδιαφερόμενων και επηρεαζόμενων μερών, στις 12/07/2016 –  κατά τη νοσηλεία του (συνοδεία και επιτήρηση με δεσμοφύλακα) στο χώρο του Νοσοκομείου» αναφέρει ο ΠΑΣΥΝΜ. Προσθέτει πως εγείρονται τεράστια ζητήματα συνθηκών ασφάλειας που εμπίπτουν στις απόλυτες ευθύνες των αρμόδιων Υπουργείων  Δικαιοσύνης, Υγείας και Εργασίας και της Διεύθυνσης της Αστυνομίας.

Στη συνέχεια εκφράζει τη συμπαράστασή του προς τους συναδέλφους και καλεί τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Αρχηγό της Αστυνομίας να διερευνήσουν το περιστατικό και να εφαρμόσουν τις πρόνοιες του νόμου και των συμφωνιών.

Παράλληλα, καλεί όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και Δικαιοσύνης να επανεξετάσουν το περιβάλλον και τις συνθήκες εργασίας των νοσηλευτών της ψυχικής υγείας στα κρατικά νοσηλευτήρια και να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε οι συνάδελφοι μας να μπορούν να εργάζονται σε υποστηρικτικές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Ο ΠΑΣΥΝΜ αναφέρει πως «οι νοσηλευτές δεσμεύονται να λειτουργούν βασισμένοι στη φιλοσοφία της ολιστικής προσέγγισης για την εξατομικευμένη παροχή φροντίδας υγείας. Ως επαγγελματίες, τυγχάνουν της αναγκαιότητας, σημαντικότητας και χρησιμότητας ενός εργασιακού περιβάλλοντος, στο οποίο θα αναγνωρίζεται η κοινωνική πτυχή και οι υγειονομικές διαστάσεις του έργου τους, καθώς επίσης και το πεδίο δράσης, όπως αυτό καθορίζεται από τη ρυθμιστική νομοθεσία της χώρας».

Εξάλλου, το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών χαρακτηρίζει τα υποστηρικτικά περιβάλλοντα εργασίας και τους ασφαλείς χώρους εργασίας ως κίνητρα για υποκίνηση του νοσηλευτικού προσωπικού για παροχή ποιοτικής φροντίδας υγείας.

Comments

SHARE