Ημερίδα «Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα»

2862

Tης Παρασκευής Χριστοφή*

Πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιουνίου 2016, η ημερίδα «Τεκμηριωμένη πρακτική για ασφαλή διαχείριση ασθενών με Οξέα Στεφανιαία Σύνδρομα», η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του νεοσύστατου Τομέα Προηγμένης Νοσηλευτικής Πρακτικής (ΤοΠΝοΠ) του Παγκυπρίου Συνδέσμου Νοσηλευτών και Μαιών (ΠΑΣΥΝΜ), σε συνεργασία με την επαρχιακή επιτροπή ΠΑΣΥΝΜ Λεμεσού και την Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Λεμεσού.

Την ημερίδα παρακολούθησαν πέραν των 200 επαγγελματιών υγείας, Νοσηλευτικοί και Ιατρικοί Λειτουργοί από όλη την Κύπρο, τόσο από τον δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα της υγείας.

Η διεπιστημονική ομάδα των εισηγητών της ημερίδας υπογράμμισε τη σπουδαιότητα της έγκαιρης αναγνώρισης και διάκρισης των Οξέων Στεφανιαίων Συνδρόμων (ΟΣΣ), που παρά την αλματώδη πρόοδο στη διαγνωστική προσπέλαση και στη θεραπευτική προσέγγιση, εντούτοις, η νοσηρότητα και η θνητότητά τους παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Ταυτόχρονα, προτάθηκαν εναλλακτικές διαδρομές, προκειμένου να αποφεύγονται ενδεχόμενες καθυστερήσεις στη διάγνωση, να εφαρμόζονται με αποτελεσματικότητα τα κατάλληλα θεραπευτικά μέτρα και παρεμβάσεις, καθώς και τα δευτερογενή μέτρα πρόληψης, ως οι κύριοι παράγοντες που συνηγορούν στη νοσηρότητα και θνητότητα των ΟΣΣ.

Η συνεισφορά του νοσηλευτή

Οι δραστηριότητες της ημερίδας πραγματεύτηκαν την απόκτηση, επέκταση και επικαιροποίηση των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας στους κύριους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς των ΟΣΣ, στη διαγνωστική προσπέλαση και στη θεραπευτική προσέγγισή τους, καθώς και την παρουσίαση της καθοριστικής σημασίας δραστηριοποίηση του Νοσηλευτή Προηγμένης Πρακτικής Οξείας Φροντίδας, μέσα από μια πλειάδα τεκμηριωμένων δεδομένων.

Επί του πρακτέου, παρουσιάστηκε η καινοτόμα για τα κυπριακά δεδομένα προσπάθεια της Ομάδας Τεκμηριωμένης Πρακτικής που συστάθηκε από τους Νοσηλευτές της ΜΕΘ Α και τους Γιατρούς της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Λεμεσού και διέπεται από κοινούς ξεκάθαρους στόχους και αμοιβαίο σεβασμό.

Η προσπάθεια άρχισε στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του ΤΕΠΑΚ στην Προηγμένη Νοσηλευτική Πρακτική (ΠΝΠ) και αφορά στη συλλογική προσπάθεια νοσηλευτών και γιατρών για τυποποίηση της φροντίδας των ασθενών με ΟΣΣ, με πρωτόκολλα απότοκα Τεκμηριωμένης Πρακτικής, που διαμορφώθηκαν μέσα από μια συστηματική μεθοδολογική προσέγγιση. Βάσει της μέχρι τώρα εφαρμογής τους, διαφαίνεται μεταξύ άλλων ελαχιστοποίηση ατυχών συμβάτων κι επιπλοκών, βελτίωση στην ποιότητα της φροντίδας εκφραζόμενη από την υψηλή ικανοποίηση των νοσηλευομένων ασθενών και του περιβάλλοντός τους, εμφανής βελτίωση κάθετης και οριζόντιας επικοινωνίας, καθώς και η προσδοκώμενη ορθολογιστική χρήση διαθέσιμων πόρων.

Όπως διαφάνηκε από τα πορίσματα της ημερίδας, που εκ παραλλήλου συνάδουν με τις συστάσεις των χωρών με τα αποδοτικά συστήματα υγείας, οι εφαρμοσμένες πολιτικές, τα διεπιστημονικά πρωτόκολλα και διαδικασίες φροντίδας, με τη συμβολή νέων ενισχυμένων νοσηλευτικών ρόλων, όπως επισυμβαίνει στην περίπτωση της ΠΝΠ, συμβάλλουν στον μέγιστο βαθμό στην άμεση λήψη των ορθών θεραπευτικών και υποστηρικτικών μέτρων και παρεμβάσεων.

Οι επιστημονικοί εισηγητές της ημερίδας συνιστούν την υιοθέτηση της ειρημένης προσπάθειας από ετέρους επαγγελματίες υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί το αντιφατικό προσδοκώμενο δίπτυχο της βελτίωσης της ποιότητας σε πλαίσιο αυστηρών δημοσιονομικών περικοπών, σε παγκύπρια κλίμακα, προς όφελος των πολιτών.

*Πρόεδρος ΤοΠΝοΠ – ΠΑΣΥΝΜ

RN, APN/ACNP, CCN, CCCN

(c) PhD, MSc/MN, BSc

 

Comments

SHARE