Δικαστική νίκη της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ για τους επ’ αορίστου

8180

Η ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ κερδίζει την πρώτη μάχη για τους επ’ αορίστου στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, με μια απόφαση – σταθμό που ανατρέπει τα δεδομένα στον νοσηλευτικό χώρο και αναμένεται να αποτελέσει καθοδηγητικό ορόσημο για τις επόμενες παρόμοιες αιτήσεις Νοσηλευτικών Λειτουργών, μελών της Συντεχνίας.

Στις 20.05.2016 το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών εξέδωσε απόφαση για την πρώτη αίτηση που κατατέθηκε στις 19 Νοεμβρίου του 2015 από τον Δικηγόρο της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ κ. Δημοσθένη Στεφανίδη και που αφορά στην αναγνώριση μετατροπής της σύμβασης του αιτητή, μέλους της Συντεχνίας από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Η απόφαση δικαιώνει τους αγώνες της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ για τους επ’ αορίστου και τον αιτητή που είναι μέλος της Συντεχνίας.

Σύμφωνα με το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, έγινε αποδεκτή η ένορκη δήλωση του αιτητή και στη βάση νομολογίας του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) εκδόθηκε απόφαση με την οποία αναγνωρίζεται ο αιτητής και μέλος της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ως εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου, αναδρομικά. Συγκεκριμένα, η αναγνώριση του δικαιώματος αυτού ισχύει από τις 19/10/2014 («έναν χρόνο πριν την καταχώρηση της αίτησής του στο δικαστήριο»).

Η δικαστική αυτή νίκη εντάσσεται στο αδιαπραγμάτευτο πλαίσιο της πάγιας δυναμικής διεκδίκησης ικανοποίησης των δίκαιων και νόμιμων εργασιακών αιτημάτων των μελών της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

 

 

Comments

SHARE