Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου: Να ενισχυθούν οι ασθενείς με ρευματισμό

2814

Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου ιδρύθηκε το 1984 από μια ομάδα ρευματοπαθών με κύριο σκοπό την επίλυση των πολλαπλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα που πάσχουν από τις διάφορες μορφές ρευματοπαθειών στην Κύπρο.

Οι ρευματικές παθήσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη αιτία αναπηρίας παγκόσμια. Είναι μία οδυνηρή κατάσταση που προκαλεί εξασθένιση και επηρεάζει αρκετές χιλιάδες Κύπριους. Οι ρευματικές παθήσεις επηρεάζουν άτομα όλων των ηλικιών και είναι χρόνιες παθήσεις.

Κύριοι στόχοι του Συνδέσμου είναι η βελτίωση της παρεχόμενης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα άτομα με ρευματικά νοσήματα, η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σοβαρότητα και τις διαστάσεις των νοσημάτων αυτών.

Ο Σύνδεσμος αναφέρει πως «200 χιλιάδες Κύπριοι ζουν με κάποια μορφή ρευματοπάθειας, και όμως η ενημέρωση για τις επιπτώσεις των παθήσεων αυτών, και η γνώση για αντιμετώπισή τους για την βελτίωση της καθημερινής ζωής, βρίσκεται πολύ χαμηλά. Όταν τα άτομα με ρευματικές παθήσεις κατανοήσουν την κατάσταση τους και εκπαιδευτούν περισσότερο για το πώς μπορούν να τη διαχειριστούν, οι επιπτώσεις σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ λιγότερες». Το όραμα του Συνδέσμου είναι μια κοινωνία όπου η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των ατόμων με ρευματικές παθήσεις είναι σε ψηλά επίπεδα και συνεχή με στόχο να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ατόμων με ρευματικές παθήσεις, και να συμμετέχουν ισότιμα και πλήρως σε όλες τις πτυχές της ζωής και της κοινωνίας.

Κύριοι στόχοι

Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος έχει ως κύριους στόχους:

Nα αυξήσει την ενημέρωση της κοινής γνώμης για το μέγεθος και τις επιπτώσεις της αρθρίτιδας/ρευματισμού ώστε να εξασφαλισθεί υψηλή ποιότητα πληροφόρησης. 

Να ενισχυθούν τα άτομα με αρθρίτιδα/ρευματισμό μέσω της χρηματοδότησης προγραμμάτων που διευθύνονται από πάσχοντες και αξιοποιούν τις ικανότητες των ατόμων με αρθρίτιδα/ρευματισμό ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και ταυτόχρονα να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής, κοινωνικής και προσωπικής υποστήριξης.

Να συμμετέχουν άτομα με αρθρίτιδα/ρευματισμό στην ανάπτυξη πολιτικής που θα διασφαλίζει τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για όλα τα ιατρικά, κοινωνικά και προσωπικά θέματα που σχετίζονται με την αρθρίτιδα/ρευματισμό.

Να παρέχονται έγκαιρα υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μέσω της επαρκούς χρηματοδότησης καταρτισμένων επαγγελματιών και της παροχής θεραπειών βασισμένων σε εμπεριστατωμένες έρευνες. Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται η ανάπτυξη της πρόληψης και της εκπαίδευσης σε θέματα υγείας καθώς και η βελτίωση των υπηρεσιών προώθησης, υποστήριξης και αποκατάστασης.

Να ευαισθητοποιηθούν οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας για την αρθρίτιδα/ρευματισμό και να επικεντρώνονται σε τύπους θεραπειών και υποστήριξης που αυξάνουν την ανεξαρτησία και την αυτονομία των ασθενών ως άτομα με αρθρίτιδα/ρευματισμό μέσω του σχεδιασμού υπηρεσιών που αναγνωρίζουν την ύπαρξη σχέσεων αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ ασθενών και επαγγελματιών.

Να συμμετέχουν τα άτομα με αρθρίτιδα/ρευματισμό στον καθορισμό των προτεραιοτήτων της ιατρικής έρευνας και των κονδυλίων που δαπανώνται για την υγεία καθώς και στην επιλογή ερευνητικών μεθόδων και στη μετάδοση των ευρημάτων των ερευνών ώστε να δημιουργηθεί μιας ευρεία βάση γνώσεων που θα χρησιμοποιηθούν για το σχεδιασμό των υγειονομικών και κοινωνικών υπηρεσιών.

Να διευρυνθεί η έρευνα των κοινωνικών επιπτώσεων της αρθρίτιδας/ρευματισμού με τη συμμετοχή των ατόμων με αρθρίτιδα/ρευματισμό σε όλα τα σημεία, περιλαμβανομένων του καθορισμού των κονδυλίων που δαπανώνται, των πεδίων της έρευνας, των ερευνητικών μεθόδων, της πορείας διεξαγωγής της έρευνας και της μετάδοσης των ευρημάτων της.

Να ισχυροποιηθούν οι νόμοι και οι κανονισμοί που εξασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες, πρόσβαση στα μεταφορικά μέσα και στο δομημένο περιβάλλον και αμφισβήτηση των πολιτικών και των στάσεων που προωθούν τις διακρίσεις και αποκλείουν την πλήρη συμμετοχή μας στην κοινωνική διαδικασία.

Να παρέχεται πλήρης πρόσβασης σε προγράμματα εκπαίδευσης και εξασφάλιση διευκολύνσεων και ευκαιριών δια βίου εκπαίδευσης που θα μας καθιστά ικανούς να αξιοποιούμε τις δυνατότητές μας ως πολίτες, εθελοντές και εργαζόμενοι. Εξασφάλιση της γνώσης των νόμων και των κανονισμών που προστατεύουν τα άτομα με αναπηρία ώστε να μπορούν οι εργοδότες και το προσωπικό να τους εφαρμόζουν και να τους επιβάλουν αν χρειαστεί.

Τα κεντρικά γραφεία του Συνδέσμου:

Ονησίλου 16 Διαμ. 1, 2121, Αγλαντζιά

Τ.Θ. 24966,1306, Λευκωσία, Κύπρος

Τηλέφωνο: 22 42 82 85, Τηλεμοιότυπο: 22 42 82 88

Ηλεκτρονική διεύθυνση: cyplar@cytanet.com.cy

Γραφείο Λάρνακας

Κυκλώπων 28, Καμάρες ΙΙ, 6041, Λάρνακα, Κύπρος

Τηλέφωνο: 24 36 10 85 Τηλεμοιότυπο: 24 36 05 03

Ηλεκτρονική διεύθυνση: antirevmatikosyndesmos@cytanet.com.cy

Γραφείο Λεμεσού

Δημητσάνη 6, Κάτω Πολεμίδια, 4156, Λεμεσός

Τηλέφωνο 25 34 44 32 Τηλεμοιότυπο: 25 56 29 56

Ηλεκτρονική διεύθυνση: cyprar3@cytanet.com.cy

Comments

SHARE