Νευρολογική Εταιρεία Κύπρου

4321
Molecular Thoughts

Η Κυπριακή Νευρολογική Εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1998 και η έδρα της βρίσκεται στη Λεμεσό, στην Κύπρο. Η εταιρεία απαρτίζεται από τακτικά, δόκιμα, πρόσεδρα, επίτιμα και αντεπιστέλλοντα μέλη και διοικείται από ένα πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο που έχει 2 (δύο) χρόνια θητεία.

Ο Σκοπός

Ο σκοπός της Νευρολογικής Εταιρείας είναι προαγωγή της Νευρολογίας στην Κύπρο και ειδικότερα των τομέων της Επιστήμης που αφορούν στην έρευνα της προέλευσης, στην πρόληψη και στη θεραπεία των διαταραχών του νευρικού συστήματος.

Ακόμη, στους στόχους της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται η προαγωγή της εκπαίδευσης και της ερευνητικής δραστηριότητας των Νευρολόγων Ιατρών στην Κύπρο. Σημαντική είναι επίσης και η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας των Κυπρίων νευρολόγων ιατρών τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους συναδέλφους τους των άλλων χωρών, καθώς και με τις άλλες ιατρικές ή μη ειδικότητες που σχετίζονται με τη Νευρολογία.

Στα πλαίσια της έρευνας και εκπαίδευσης είναι σημαντική ακόμη και η διοργάνωση πάσης φύσεως επιστημονικών εκδηλώσεων (συνεδρίων κ.λπ.), όπως και η συνεργασία με άλλα επιστημονικά σώματα της Κύπρου και του εξωτερικού.

Πρόεδρος: Δρ. Κώστας Μιχαηλίδης
Γραμματέας: Δρ. Κυριάκος Κυριαλλής
Ταμίας: Δρ. Μιχάλης Μιχαήλ
Μέλος: Δρ. Γιώργος Καπονίδης
Μέλος: Δρ. Παναγιώτης Λουκαϊδης

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε:

Νίκη Γεωργιάδου (Γραμματέας)
Θεσσαλονίκης 1
Νικολάου Πεντάδρομος Σέντερ, Γρ. 210
Τ.Θ. 50339,
3603 Λεμεσός
Τηλ.: 25352669 / 99804017

Iστοσελίδα: cyprusneurologicalsociety.com

 

 

Comments

SHARE