Το σωματικό βάρος επηρεάζει τη γονιμότητα της γυναίκας

774

Του Τάσου Λάμπρου Χριστοδούλου*

Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο, βάσει πολυκεντρικών μελετών, ότι οι υπέρβαρες γυναίκες συναντούν περισσότερες δυσκολίες στο να κυοφορήσουν, από τις γυναίκες με «φυσιολογικό σωματικό βάρος» καθώς το υπερβολικό βάρος προκαλεί διαταραχές τόσο στον μηνιαίο κύκλο της γυναίκας όπως και στη διαδικασία της παραγωγής και ωρίμανσης των ωαρίων.

Οι διαταραχές του σωματικού βάρους επηρεάζουν δυσμενώς την πολύπλοκη διαδικασία της ωορρηξίας έτσι που να συναντούμε στις γυναίκες αυτές ανωοθηλακιορρηκτικούς κύκλους που σήμαινε αυξημένα ποσοστά υπογονιμότητας.

Ένα καθοριστικό γεγονός είναι και το ότι μια μικρή αύξηση των ανδρογόνων (των αρσενικών ορμονών δηλαδή της γυναίκας) δυνατόν να επηρεάσει δυσμενώς την ανάπτυξη και ποιότητα των ωάριων που παράγει η γυναίκα.

Tο γεγονός αυτό και μόνο καθιστά απαραίτητο τον έλεγχο των ορμονών αυτών στις γυναίκες κυρίως αυτές που πρόκειται να υποβληθούν σε κάποια θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης. Ο έλεγχος αυτός πρέπει να γίνεται σε συγκεκριμένες πάντα μέρες του μηνιαίου κύκλου από τον γυναικολόγο.

Τόσο οι υπέρβαρες όσο και οι λιποβαρείς γυναίκες που επιθυμούν να υποβληθούν σε κάποια θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης έχουν στατιστικώς λιγότερες πιθανότητες επιτυχίας από εκείνες που έχουν φυσιολογικό βάρος.

Το υπερβολικό βάρος επίσης έχει ενοχοποιηθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε αποτυχημένη εμφύτευση λόγω του ότι μπορεί να διαταράξει το μικροπεριβάλλον του «ενδομήτριου», του ιστού δηλαδή στη μήτρα που υποδέχεται το έμβρυο ,με αποτέλεσμα να μην είναι ομαλή η προσκόλληση του στη μήτρα και έτσι να οδηγούμαστε σε μια αποτυχημένη εμφύτευση.

*Μαιευτήρας – Γυναικολόγος,

Τηλέφωνο: 22 469000,

Ηλεκτρονική διεύθυνση: tasos.christodoulou@apollonion.com.cy

 

Comments

SHARE